Skip to content
no

Mer olje fra Åsgard

januar 14, 2004, 13:30 CET

Partnerne i Åsgard-lisensen besluttet tirsdag 13. januar å øke utvinningen fra feltet i Norskehavet ved å bore to nye brønner. De utvinnbare reservene kommer til å bli økt med 26 millioner fat olje (4,1 millioner kubikkmeter), samtidig med at produksjonen akselereres.

"Dette er et av de beste prosjektene for økt utvinning i Statoil for øyeblikket," sier sektorsjef Stein Børre Torp i Åsgard Ressursutvikling.

Brønnene skal bores fra en ny brønnramme Q på Smørbukk Sør. Brønnstrømmen skal føres i to nye rørledninger til Åsgard A-skipet.

Prosjektet har en kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner. Arbeidet skal foregå med Transocean Searcher. Riggen begynner boringen allerede i april. Produksjonsstart blir tidlig i 2005.

Utbyggingen utgjør første fase av prosjektet brønnramme Q. Andre fase, som etter planene skal besluttes senere, omfatter ytterligere to IOR-brønner (improved oil recovery) og én ekstra gassinjeksjonsbrønn.

Injeksjonsbrønnen skal bores fra eksisterende injeksjonsramme R på Smørbukk Sør. I tillegg skal den siste brønnen i hovedboreprogrammet for Åsgard bores fra den nye brønnrammen, som har plass til fem brønner. Hovedprogrammet består av til sammen 52 brønner. Av disse gjenstår to. Stena Don begynner i disse dager å bore på brønn nummer 51.