Per Terje Vold ny OLF-sjef

januar 14, 2004, 14:50 CET

Styret i Oljeindustriens Landsforening (OLF) har ansatt Per Terje Vold som ny administrerende direktør. Vold kommer til OLF fra tilsvarende funksjon i Prosessindustriens Landsforening (PIL).

– Vi er svært fornøyde med at Per Terje Vold har takket ja til å bli ny OLF-sjef. Han er en markant person i norsk næringsliv, og vi ser fram til å dra nytte av hans omfattende erfaring og kunnskap, sier OLFs styreleder Tore Torvund.

Olje- og gassindustrien er Norges viktigste næring og landets største inntektskilde. Som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter arbeider OLF for at norsk sokkel skal være et attraktivt investerings- og aktivitetsområde.

– OLFs største utfordring er å sikre et høyt og stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Olje- og gassindustriens framtid er avhengig av attraktivt leteareal og rammebetingelser som stimulerer til nye investeringer på sokkelen. Letingen etter nye olje- og gassforekomster må økes betraktelig, sier Vold.

Per Terje Vold har bred erfaring fra forvaltning og næringsliv. Han har tidligere blant annet vært konsernsjef UNI Storebrand, var deretter en periode direktør for forretningsområdet Metanol i Statoil, før han 1. januar 1998 begynte som adm.dir. i Prosessindustriens Landsforening (PIL).

Utnevnelsen av Vold skjedde på OLFs styremøte i Stavanger den 14. januar. Når han tar fatt som OLF-sjef vil Vold lede den samlede aktiviteten ved hovedkontoret i Stavanger og kontoret i Oslo.

 

Oljeindustriens Landsforening (OLF)