Skip to content

Rekordår for metanol

januar 15, 2004, 11:30 CET

Metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal satte produksjonsrekord i fjor. Bedre utnyttelse av kapasiteten og høyere regularitet har dessuten gitt reduserte utslipp av karbondioksid per produsert tonn metanol.

Med de markedsprisene som har vært i 2003, var også driftsresultatet tilfredsstillende.

Anlegget produserte 915.518 tonn metanol. Det representerer 106 tonn metanol per time i gjennomstrømning og en regularitet på 98,6 prosent. Utslippet av karbondioksid kom på 0,37 tonn per tonn metanol. Dette er det laveste siden oppstarten i 1997. Det viktigste råstoffet er naturgass som føres i rør fra det Statoil-opererte Heidrun-feltet i Norskehavet til Tjeldbergodden.

 

Regulariteten på Tjeldbergodden har økt fra 77,7 prosent i 1997 til 98,6 prosent i 2003. (Illustrasjon: Tor Oliversen)

"Fabrikken hadde bare fem dager med tapt produksjon i fjor," opplyser direktør Arve Rennemo.

Han er meget godt fornøyd med driftsorganisasjonens interne forbedringsprogram for kapasitet og regularitet. Han trekker også fram samarbeidet med enheten for olje og gassforedling i Teknologi og leveransesikkerheten fra Heidrun.

Rennemo sammenlikner resultatet fra 2003 med rekordåret 2001. De to årene er sammenliknbare fordi driften gikk uavbrutt uten stans på grunn av revisjonsstans. Siden 2001 er produksjonen forbedret med nær tre tonn per time og regulariteten har gått opp 2,6 prosent.

Industrianleggene på Tjeldbergodden produserte til sammen 67.785 tonn flytende luftgasser i 2003 (oksygen, nitrogen og argon). Produksjonen av flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) og elektrisk kraft var også rekordhøy med henholdsvis 12.440 tonn og 195 gigawattimer.

Helse, miljø- og sikkerhetsresultatene for 2003 var også meget gode.