Forelegg for utslipp

januar 16, 2004, 11:25 CET

Politimesteren i Nordmøre og Romsdal har ilagt Statoil et forelegg på én million kroner for utslipp av kjemikalier fra Heidrun-plattformen på Haltenbanken. Utslippet skjedde i februar 2000.

Utslippet ble oppdaget av Statoil ved gjennomgåelse av miljøregnskapet for operasjonen. Statoil sendte en rapport til Statens forurensingstilsyn hvor forholdet ble forklart.

I etterkant har Statoil gjort mye for å unngå denne type hendelser. Nye innskjerpede rutiner er på plass og alle berørte parter er informert.

Ut fra informasjonen Statoil har om kjemikaliene og mengden som ble sluppet ut, vil ikke utslippet medføre merkbare skader på miljøet.

Selskapet arbeider for å oppnå målet om null skadelige utslipp fra olje- og gassfelt.

Produksjonsdirektør Olav Skotheim på Heidrun beklager sterkt det som skjedde for tre år siden.

Statoil tar forelegget til etterretning og skal i nær framtid vurdere om det skal vedtas.