Kjøper Svenskas andeler i Snøhvit

januar 16, 2004, 09:00 CET

Statoil har kjøpt Svenska Petroleums andeler i Snøhvit-feltet i Barentshavet og Huldra-feltet i Nordsjøen. Begge feltene opereres av Statoil.


Landanlegget for Snøhvit-feltet på Melkøya ved Hammerfest skal stå ferdig til oppstart i 2006. (Foto: Eiliv Leren)

”Vi har stor tro på Barentshavet og ser på Snøhvit som første steg i en industriell utvikling av hele området. Oppkjøpet øker produksjonen og reservene samtidig som det styrker vår posisjon som operatør," sier Tor Helge Hetland i Statoils avdeling for strategi- og porteføljeutvikling.

Han tilføyer at Statoil er godt fornøyd med betingelsene.

Snøhvit ligger 140 kilometer nordvest for Hammerfest i Finnmark. Feltet bygges ut med en undervannsløsning. Gassen skal sendes i rørledning til land på Melkøya hvor den kjøles ned og blir fraktet som flytende naturgass til markedene. Produksjonsstart er planlagt i 2006.

Andelene i Huldra styrker selskapets rolle som operatør, og beslutningsstrukturen blir forenklet.

Svenska Petroleums andel av Snøhvit var på 1,24 prosent og i Huldra 0,21 prosent. Etter oppkjøpene eier Statoil 23,53 prosent i Snøhvit og 19,87 prosent i Huldra.