Hydro forlenger riggkontrakt på Troll

januar 20, 2004, 15:00 CET

West Venture ble leid inn i 2000 for å bore produksjonsbrønner på Trollfeltet. Utviklingen av avansert bore- og brønnteknologi har bidratt til at Troll Olje i dag er det mestproduserende oljefeltet på norsk sokkel med en døgnproduksjon på omlag 400.000 fat.

Hydro produserer i dag olje fra 101 brønner på Trollfeltet. 28 av disse brønnene er to eller tregrensbrønner. Dette bidrar til reduserte borekostnader og økt utnyttelse av oljereservene.

Hydro planlegger å ha to borerigger i aktivitet på Troll Olje i tiden fremover for å sikre høy produksjon og verdiskaping fra feltet.