Tilbyr hjelp til Irak

januar 20, 2004, 07:00 CET

Statoil tilbyr rådgivning til Irak i gjenoppbyggingen av landets oljevirksomhet etter krigen. Tilbudet er formidlet i et brev adressert til det irakiske oljedepartementet.

Tilbudet gjelder organisatorisk og teknisk bistand, og omfatter ikke konkrete samarbeidsprosjekt. I det omfang det kommer en positiv tilbakemelding fra Irak, blir det opp til landet selv å identifisere områder hvor de trenger hjelp. Det er stort behov for hjelp i Irak nå, og Statoil har betydelig kompetanse på en rekke viktige områder.

I første omgang er dette kun et tilbud om assistanse til et land i en vanskelig situasjon. På lengre sikt kan det føre til et direkte engasjement for Statoil med lete- og produksjonsvirksomhet.

Iraks oljeindustri har lidt under manglende investeringer i ny teknologi. Landet har gjennomgått tre kriger og 13 år med sanksjoner, og står nå overfor en omfattende oppgave med gjenoppbygging.