WellOps skal utføre brønnintervensjon

januar 21, 2004, 14:15 CET

Statoil har sendt hensiktsbrev til selskapet WellOps (UK) Ltd. med sikte på å gjennomføre en kampanje for lett brønnintervensjon på norsk sokkel sommeren 2004.

Dette blir en oppfølging av den meget vellykkede kampanjen for kvalifisering av lett brønnintervensjon som ble utført på norsk sokkel av Prosafe med MSV Regalia i 2003.

Videre kontraktsforhandlinger skal få på plass en avtale om å benytte brønnintervensjonsfartøyet Seawell til dette arbeidet.

Seawell har de siste årene vært engasjert i brønnintervensjon og dykkeraktiviteter for flere operatører på britisk sokkel. Fartøyet har også tidligere vært engasjert av Statoil på norsk sokkel, blant annet på feltene Heidrun og Tommeliten.

Intervensjonsarbeidet skal utføres på de fire lisensene Statfjord Øst, Tordis/Vigdis, Gullfaks Sør og Åsgard.

Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold der kabelen føres direkte gjennom sjøen ned til brønnen uten bruk av stigerør, i motsetning til når slikt arbeid utføres fra en borerigg.

Denne metoden kan derfor utføres fra skip og er enklere og rimeligere enn den tradisjonelle metoden fra rigg.