Kjøper Hydros andel i Snøhvit 

januar 22, 2004, 08:00 CET

Statoil kjøper Norsk Hydros andel på 10 prosent i Snøhvit-feltet i Barentshavet. Selskapet får dermed en andel i Snøhvit på 33,53 prosent.

"Oppkjøpet i Snøhvit styrker vår gassproduksjon og vår stilling i et voksende marked for flytende naturgass på lang sikt," sier Henrik Carlsen, konserndirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Transaksjonen betyr at Statoils langsiktige produksjon og reserver øker. Dessuten styrkes selskapets posisjon i Barentshavet, ifølge Carlsen.

"Snøhvit vil være et første steg i en miljømessig forsvarlig og langsiktig utvikling i et område hvor det er sannsynlig at det blir påvist ytterligere mengder olje og gass," sier han.

Transaksjonen omfatter utvinningstillatelsene 064, 077, 078, 097, 099, 100 og 110.

Samtidig selger Statoil to prosent av sin andel i Kristin-feltet i Norskehavet (utvinningstillatelsene 199 og 134B) til Norsk Hydro.

Statoil er fornøyd med de økonomiske betingelsene i avtalen med Hydro. Avtalen vil bli signert fredag 23. januar.

Transaksjonene betinger godkjennelse fra myndighetene. Økonomisk dato for overdragelsene er 1. januar 2004.

Snøhvit-feltet, som ble funnet i 1984, ligger 130 kilometer nordvest for Hammerfest. Feltet skal bygges ut med en undervannsløsning. Snøhvit-gassen skal sendes i rørledning til Melkøya. Der skal den kjøles ned før den kan fraktes som flytende naturgass (LNG, liquefied natural gas) til markedene. Etter planen skal feltet begynne å produsere i 2006.

Statoil er operatør for gass- og kondensatfeltet Kristin, som ligger på Haltenbanken Vest i Norskehavet. Kristin skal etter planen produsere fra 2005.

Under forutsetning av at myndighetene også godkjenner Statoils kjøp av Svenska Petroleums andeler i Snøhvit (offentliggjort den 16. januar i år) blir rettighetshavere i Snøhvit etter transaksjonen: Statoil (33,53 prosent), Petoro (30), Total (18,4), Gaz de France (12), Amerada Hess (3,26 prosent) og RWE Dea (2,81).

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 199 etter transaksjonen blir: Statoil (44 prosent), Petoro (27), Norsk Hydro (14) og ExxonMobil (15).

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 134B etter transaksjonen blir: Statoil 46 prosent, Norsk Hydro (14), Total (10) og Norsk Agip (30).

Kontaktpersoner:

Presse/media:

Kristofer Hetland + 47 90 50 19 37 (mobil) + 47 51 99 47 00 (kontor)

Investor relations:

Mari Thjømøe + 47 90 77 78 24 (mobil) + 47 51 99 77 90 (kontor)

Thore Kristiansen + 47 91 66 46 59 (mobil) + 1 20 39 78 69 50 (kontor)