Med energi og livskraft på E-world-kongress

januar 26, 2004, 08:00 CET

Hydro Energi sikter mot å gjøre seg godt bemerket på energikongressen og produktmessen E-world i Essen i Tyskland 10.-12. februar. Spennende lokkemat for besøkende er blant annet en konkurranse der premien er tur til oljeplattform eller til Havøygavlen vindpark.

"E-world – energy and water 2004" er blitt det viktigste europeiske møtestedet for aktører innen kraft, gass og fornybar energi, og har mer enn 340 utstillere fra bransjene hydrogen, gass, kraft, vann og fornybar energi.

Etter boka

Hydros formålserklæring er "å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter".

– Hydro Energi bidrar til økt livskraft gjennom sin energiproduksjon – vannkraft, hydrogen, vind og gasskraft – og sin forretnings- og leveringsstrategi. Våre fem verdier i Hydro – respekt, framsyn, samarbeid, målrettethet og mot – er svært viktige når det gjelder å opprettholde gode relasjoner til gamle og nye kunder, sier assisterende direktør Olav Skalmeraas, ansvarlig for markedsføring av gass og kraft, som skal holde en presentasjon av Hydros markedsposisjon i Tyskland og det nordvestlige Europa onsdag 11. februar.

I tillegg vil lederen for Hydros olje- og gassvirksomhet utenfor Midt-Norge, Bengt Lie Hansen, holde en frokostpresentasjon samme morgen om utbyggingen av gassfeltet Ormen Lange, som vil starte leveransene til europeiske kunder i 2007.

Vinn en premie

Hydro Energis stand, som ligger på plass 3-523 i hovedhallen, er bemannet med flere energieksperter fra Köln, Brussel og Oslo.

– Et viktig innslag i år er en "kraftprispremie" – som gir rett til en betalt tur til en av Hydros offshoreplattformer i Nordsjøen, eller til vindparken i Havøysund ved Nordkapp, opplyser Turid Siebenbrunner, markedsansvarlig for kraft i Hydro Energi.

– Deltakerne i konkurransen skal anslå den tyske spotprisen på kraft 13. februar, som alltid fastsettes kl. 12 dagen før. Vinneren vil bli offentliggjort kl. 13.30 den 12. februar. Er det mer enn ett riktig svar, vil vinneren kåres ved loddtrekning. Konkurransen er utfordrende, ettersom den krever noe kunnskap om markedet for gass og kraft.

Kraftlinjer

– E-World er en markedsplass for hele den europeiske gass- og kraftindustrien, påpeker Erik Gonder, ansvarlig i Hydro Energi for salg av gass til Tyskland. – Kongressen og messen gir oss muligheten til å etablere nye kontakter i tillegg til at vi får møte kolleger og utvikle produktive relasjoner.

– Hydro er en av de største leverandørene av gass til det tyske markedet, og det er også vårt viktigste marked for gass, understreker Gonder. – Det er også det viktigste kraftmarkedet utenfor Norge, tilføyer Siebenbrunner.

Besøk nettsidene til E-world