Skip to Content
no

Utformer hydrogen-strategi for EU

januar 28, 2004, 14:30 CET

Seksjonssjef Elisabet Fjermestad Hagen i Hydro er nylig valgt inn i ledergruppen for EUs rådgivningsgruppe for etablering av en felles europeisk plattform for hydrogen- og brenselcelleteknologi.

- Vår oppgave er å identifisere og anbefale forskningstiltak og lage en strategi- og handlingsplan for innføring av hydrogen- og brenselcelleteknologi, sier Elisabet Fjermestad Hagen, seksjonsjef i Hydros avdeling for Ny Energi.

Anerkjennelse

Utnevnelsen av Fjermestad Hagen vurderes som en anerkjennelse av Hydros engasjement innen hydrogenområdet. Gjennom å være i ledergruppen for denne rådgivningsgruppen får Fjermestad Hagen og Hydro godt innsyn i utviklingen av denne spennende teknologien i Europa.

- EU legger nå vekt på å etablere et eget apparat for forskning og utvikling, for å ivareta industriens konkurransekraft og bidra til å fremme EUs mål innen blant annet sikker energiforsyning med ny energi og miljømål. Forhåpentligvis kan vårt utvalg bidra som pådriver, selv om det ennå er langt fram til at vi ser et paradigmeskifte hvor hydrogen blir en vesentlig energibærer, sier Fjermestad Hagen.

Lang erfaring

Fjermestad Hagen har lang erfaring fra fagområdet og er også sentral i arbeidet som pågår i Norge for å innføre hydrogen-løsninger i sterkere grad i energisektoren. Blant annet leder hun en ekspertgruppe, nedsatt av samferdselsminister Torild Skogsholm, som skal se på hvordan Norge kan fremme utvikling og bruk av hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren.

Hun mener en av rådgivningsgruppens viktigste oppgaver er å tenke nytt og vurdere hvilke forretningsmuligheter og anvendelser som er aktuelle, i tillegg til å vurdere tiltak innen forskning og utvikling.

- Jeg ser fram til å være med i utvalget som skal jobbe for å styrke Europas innsats på dette området, det blir interessant å være med og legge premissene for arbeidet, avslutter Elisabet Fjermestad Hagen.

Fakta: 

  • Rådgivningsutvalget (Advisory council) for "The European Hydrogen Fuel Cell Technology Platform" består av medlemmer fra 35 europeiske selskaper og organisasjoner, foruten representanter fra EU-kommisjonen.

  • Utvalget er en oppfølger av en "tenketank" Hydro var med i fra høsten 2002, og skal blant annet legge til rette for en felles europeisk plattform for brenselcelle- og hydrogenteknologi.

  • Medlemmene er personlig valgt og kommer fra energiselskaper som BP, Shell og Gaz de France, fra industriselskaper som Siemens, DaimlerChrysler, BMW og Renault og fra miljøorganisasjoner som Greenpeace og World Wildlife Fund, i tillegg til representanter fra EU-kommisjonen.