Ormen Lange på full fart til Stortinget

januar 28, 2004, 23:50 CET

4. desember i fjor ble plan for utbygging og drift (PUD) av gassfeltet Ormen Lange levert til myndighetene. Etter positiv vurdering fra Oljedirektoratet, skal saken behandles i OED før Stortinget kan å ta den endelige beslutningen om gigantutbyggingen.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Ormen Lange ble enstemmig godkjent ved akklamasjon da den ble presentert for de øvrige lisenspartnerne i begynnelsen av desember ifjor. At Oljedirektoratet (OD) nå kommer med  sin vurdering, er et steg videre på veien. 

- Vi er fornøyd med den positive vurderingen OD har gitt av Ormen Lange-prosjektet, og at myndighetene holder timeplanen som er nødvendig for å holde fremdriften i prosjektet. ODs vurdering reflekterer godt våre intensjoner for utbyggingen, så vi håper alt skulle ligge til rette for godkjennelse i Stortinget før påske, sier Hydro-direktør Bengt Lie Hansen.

Norges nest største gassfelt

Ormen Lange er det nest største gassfeltet i Norge. Den framtidige eksporten fra produksjonsanlegget til markedet blir på omlag 20 milliarder kubikkmeter pr. år, og vil utgjøre om lag 20 prosent av Norges totale gasseksport. Ormen Lange-gassen vil bli en viktig bidragsyter til det europeiske gass- og energimarkedet, og vil blant annet dekke 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

Omfangsrik utbygging på land

Når det endelige klarsignalet for utbyggingen gis, vil det blant annet være opp mot 1700 mennesker involvert i utbyggingen av landanlegget på Nyhamna i Aukra kommune. Bare i løpet av de siste månedene er det tildelt kontrakter til en verdi av mer enn 12 mrd. kroner i forbindelse med utbyggingen. Godt og vel en tredjedel av disse har så langt tilfalt norske kontraktører, som hevder seg sterkt i konkurranse med utenlandske aktører.

- Vi regner med å komme i gang med utbyggingen for fullt allerede til våren, når tomtebearbeidelsen etter planen skal starte på Aukra i Nyhamna, sier Lie Hansen.

Enorme dimensjoner

Ormen Lange-prosjektet har en har en kostnadsramme på 66 milliarder kroner. Av dette er 19,5 milliarder øremerket transportsystemet Langeled - som blant annet innebefatter verdens lengste eksportrørledning under vann, 1200 kilometer fra Aukra i Nyhamna kommune til Easington i England. 

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet.

Les også:

 

Ormen Langes eget nettsted - www.ormenlange.com


Partnere i Ormen Lange: 

  • Hydro (18,0728 %, operatør for utbyggingsfasen)  

  • Shell (17,0375%, operatør for driftsfasen)

  • Petoro (36,4750 %) 

  • Statoil (10,8441%) 

  • BP (10,3420 %) 

  • ExxonMobil (7,2286 % )