"Gå til hovedinnhold"

Dobler levetiden for Glitne

januar 30, 2004, 20:00 CET

Levetiden for det Statoil-opererte Glitne-feltet i Nordsjøen blir doblet etter at reservegrunnlaget er oppjustert. Antall brønner er også doblet i forhold til utbyggingsplanen.

Partnerskapet har besluttet å bore en sjette produksjonsbrønn, mens det i Plan for utbygging og drift (PUD) kun var satt opp tre.

De totale reservene er nå beregnet til over 50 millioner fat olje. Dermed forlenges levetiden for feltet fra 2003 til nærmere 2007. De økte volumene i forhold til PUD tilsvarer 5,2 milliarder kroner med dagens oljepris.


Glitne-feltet produseres fra Petrojarl 1. (Foto: Bent Sørensen)

Feltet begynte å produsere i 2001. Underveis i produksjonen fikk operatøren ny informasjon fra brønnene som indikerte at reservoaret inneholdt mer olje enn antatt. Derfor ble en brønn for vanninjeksjon gjort om til produksjonsbrønn. De fire brønnene produserte så bra at partnerne bestemte seg for å bore en femte produksjonsbrønn i fjor.

"Den femte brønnen lever opp til våre forventninger og bekrefter at reservegrunnlaget er enda høyere enn vi antok," sier feltsjef Svein Løining.

Han forteller at det har vært spesielt å arbeide med Glitne fordi produksjonen fra brønnene hele tiden har vært høyere enn prognosene skulle tilsi. Dette har ført til ny tolking av seismikk som har bekreftet informasjon fra brønnene om større tilstedeværende oljemengder.

Les mer om Glitne-feltet her.