Felles løft for økt gassinnovasjon

januar 30, 2004, 08:30 CET

Flere olje- og energiselskaper går nå sammen for å styrke gassinovasjonen i Norge. I et felles brev til Olje- og Energidepartementet påpeker Hydro og de øvrige initiativtakerne behovet for økt innovasjonsstakt innen praktisk gassanvendelser i Norge.

- Et statlig innovasjonsselskap kan være et effektivt virkemiddel for å styrke innovasjonen og å utvikle markedsrettet teknologi, sier Hilde Tonne i Hydro.

Gassmeldingen (Stortingsmelding nr. 9) har skapt en bred politisk enighet om behovet for å etablere et statlig innovasjonsselskap for miljøvennlig gassteknologi i Grenland. Regjeringen har sagt den vil legge frem forslag til organisering og kapitalisering av selskapet for Stortinget før sommeren.

Behov for økt innovasjonstakt

I brevet stiller Hydro og de øvrige initiativtakerne seg bak forslaget i Gassmeldingen, men påpeker at det er nødvendig å øke innovasjonsstakt, forretningsutvikling og verdiskaping innen praktisk anvendelse av gass i Norge.

- Industriens målsetting er å skape høyere fokus på kommersialisering av naturgassteknologi, sier seksjonssjef Hilde Tonne som har ansvar for Hydros arbeid med gassinnovasjon og er leder for strategi innen Hydros avdeling for nye energiformer.

Regionalt nettverk allerede igang

Tonne opplyser at gruppen av selskaper nå vil vurdere forskjellige prosjekter som kan komme innunder en overordnet målsetning for et statlig innovasjonsselskap. Sammen med flere industriselskap i Grenland, Kongsberg og Vestfold er Hydro også involvert i dannelsen av "GassTek", som er et regionalt nettverk for gassinnovasjon.

- Nettverket ble etablert i desember i fjor, og kan på sikt være et godt utgangspunkt for et regionalt industridrevet gassinnovasjonssenter, sier Tonne. Et slikt senter kan legge til rette for å drive fram store demonstrasjons- og pilotprosjekter innen miljøvennlig gassteknologi basert på bevilgninger fra et statlig innovasjonsselskap.

- Grenland er en naturlig plassering både for det statlige selskapet og et senter, siden denne regionen er en unik møteplass for forskning og industri i Norge, avslutter seksjonssjef Hilde Tonne.