Enighet om finansiering av Yara

februar 3, 2004, 15:00 CET

Yara International ASA (tidligere Hydro Agri) har gitt mandat til Citigroup, Commerzbank Securities, DnB NOR Bank ASA, JPMorgan, Nordea og SG Corporate and Investment Banking som fulltegningsgarantister og tilretteleggere ("Underwriters and Mandated Lead Arrangers") for en finansieringspakke på 1,5 milliarder US-dollar for å understøtte gjennomføringen av fisjonen av Yara fra Norsk Hydro ASA.

Finansieringspakken vil spesifikt bli benyttet til å refinansiere interne lån gitt av Hydro, i tillegg til generelle forretningsmessige formål, ifølge en pressemelding.

Finansieringen består av to transjer. En fem-års revolverende kredittfasilitet på 750 millioner US-dollar vil bli syndikert med forventet lansering medio februar. Denne transjen vil bli ledet av Citigroup, Commerzbank Securities og SG Corporate and Investment Banking.

De resterende 750 millioner US-dollar vil bli stilt til rådighet av tilretteleggerne, og intensjonen er å refinansiere denne delen av lånefasiliteten i obligasjonsmarkedet.

Yara og tilretteleggerne har blitt enig om og signert detaljerte avtalevilkår for begge transjene. Tilretteleggernes forpliktelser er betinget signering av fullstendig låneavtale, samt oppfyllelse av andre vilkår som er normale for denne type transaksjoner.

Yara, som er planlagt utfisjonert fra Hydro, er verdens største leverandør av gjødsel.