Dragados riktig for Kristin

februar 6, 2004, 12:00 CET

Statoil fastholder at det var riktig å gi kontrakten for bygging av stigerørsbalkong og flammetårn for Kristin-plattformen til spanske Dragados.

"Det er den beste løsningen for partnerne i Kristin-prosjektet. Det var riktig den gang, og det er riktig i dag," sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Henrik Carlsen.

Han mener at Petoro, som forvalter statens direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel og som er rettighetshaver i Kristin-feltet på Haltenbanken, tar feil når selskapet sier at gevinsten ved å gi kontrakten til Dragados er i ferd med å forsvinne.

"Når vi setter 15 prosent av denne jobben til Aker Stord, må vi betale norsk pris for de timene som går med til sluttføringen. Fordyrelsen vil på langt nær ta bort gevinsten med å bygge det resterende i Spania," sier Carlsen.

Norsk industri står for 80 prosent av leveransene til Kristin. Andelen i Kvitebjørn-prosjektet, som er i ferd med å fullføres i Nordsjøen, er over 90 prosent.

Statoil har også tildelt store oppdrag til norsk industri for prosjektet Kårstø utvidelse (KEP 2005) og for Snøhvit-utbyggingen i Finnmark.

"Det er gledelig at norsk verftsindustri har styrket konkurranseevnen blant annet ved at den norske kronen er blitt svekket, og at lønnsveksten har vært moderat. Norsk leverandørindustri er liv laga," konkluderer Carlsen.