God gjennomføring - utfordrende reservoar

februar 6, 2004, 07:55 CET

Statoil og partnerne på Kristin-feltet på Haltenbanken vurderer alternative måter for å drenere reservoaret, slik at produksjonen kan komme i gang i henhold til utbyggingsplanen. Dette fordi reservoaret sannsynligvis er mer komplisert enn tidligere antatt.

Kristin-prosjektet er eksponert for en total investeringsøkning på 1-2 milliarder kroner forutsatt at endret dreneringsstrategi blir vedtatt. En endret dreneringsstrategi vil gi økt kondensatproduksjon og dermed økte inntekter.

"Arbeidet med selve plattformen går godt, og den vil bli levert og installert på feltet i henhold til planen," sier Nina Udnes Tronstad, produksjonsdirektør for Kristin.

I februar skal stigerørsbalkongen og boligkvarteret, som er bygd henholdsvis i Spania og Sverige, transporteres til Aker Stord. Aker Kværner har prosess- og utstyrsmodul under bygging på Stord. Boligkvarter og stigerørsbalkong skal, som planlagt, sammenstilles med de andre modulene på Stord i mars.

Statoil har besluttet å overføre 100.000 - 200.000 arbeidstimer fra Dragados, som bygger stigerørsbalkongen, til Aker Stord for å opprettholde opprinnelig installasjonsplan på Stord. Det er ikke uvanlig at slikt skjer på store prosjekt. Kontrakten med Aker Stord har hele tiden tatt høyde for at slikt arbeid kan gjøres ved verftet.

Tildeling av kontrakten til Dragados er fortsatt den beste løsningen for partnerne i Kristin.

Tronstad understreker at det mest komplekse i Kristin-utbyggingen er undervannssystemene og reservoaret. Undervannssystemene, med betydelig grad av teknologiutvikling, er krevende og fabrikasjonsplanen er stram.

"Vi føler oss trygge på at Aker Kværner vil møte våre behov," sier Tronstad.

Det kompliserte reservoaret har krevd løpende diskusjon om riktig dreneringsløsning. Ett alternativ er lengre, mer horisontale og dyrere brønner.

Partnerskapet skal ta beslutning om strategi i løpet av mars 2004.

Kostnadsestimatet for Kristin-prosjektet i henhold til Plan for utbygging og drift er 17,1 milliarder kroner.

Kristin skal starte produksjonen 1. oktober 2005 som planlagt.