ABB får modifikasjonsoppdrag på Oseberg

februar 9, 2004, 13:10 CET

Hydro har inngått en intensjonsavtale med ABB Offshore Systems for modifikasjoner på Oseberg Feltsenter i forbindelse med tilkopling av satellittfeltet Vestflanken.

Kontrakten innbefatter prosjektering, innkjøp, planlegging, prefabrikasjon og installasjoner på Oseberg Feltsenter. Vestflanken er et satellittfelt 8 km vest for Oseberg Feltsenter.

Kontrakten har en verdi på ca. 160 mill NOK.

Prosjektet vil ha oppstart umiddelbart og skal være ferdig i september 2005.

Under gjennomføringen av arbeidet vil produksjonen gå som normalt bortsett fra i en kort periode med planlagt revisjonsstans.