Ikke grunnlag for nærmere samarbeid

februar 10, 2004, 13:35 CET

Samtaler om et nærmere strategisk samarbeid mellom Statoil og Hydro førte ikke fram, og er avsluttet.

Statoils styreleder Jannik Lindbæk bekreftet under en presseorientering i Stavanger i dag, 10. februar, at det har vært ført sonderende samtaler på ledelsesnivå mellom de to selskapene.

"Statoil har vurdert et forretningsmessig samarbeid med Hydro som interessant. Det er interessante, forretningsmessige perspektiver, og spørsmålet har også vært luftet tidligere. Denne gang ble det imidlertid etter kort tid konstatert at det ikke var grunnlag for å fortsette samtalene," sa Lindbæk.

På spørsmål om disse samtalene på noen måte har påvirket jakten på permanent konsernsjef i Statoil, svarte Lindbæk benektende.

"Styret verdsetter det arbeidet som konstituert konsernsjef Inge K. Hansen og Statoils konsernledelse har utført etter Olav Fjells avgang i september i fjor. Ledelsen driver virksomheten godt og i henhold til de forretningsstrategiske prioriteringer," sa han.

Han la til at styret hele tiden har understreket at det vil bruke den tiden som er nødvendig for å komme fram til en riktig beslutning om permanent konsernsjef. Et omfattende arbeid er allerede gjennomført. Styret ble i dag orientert, og sa seg tilfreds med framdriften i prosessen.