Krafttak i Essen

februar 10, 2004, 08:00 CET

Hydro har markert seg med både en utstilling og med flere foredragsholdere under "E-world energy and water 2004" i Essen denne uken. Denne energikongressen og produktmessen er blitt det viktigste europeiske møtestedet for aktører innen kraft, gass og fornybar energi.

Mest synlig for de besøkende har Hydro vært på produktmessen, som samlet 380 utstillere. Her hadde Energi-enheten i Hydro en stand, hvor de besøkende blant annet kan konkurrere om en tur til en oljeplattform eller til Havøygavlen vindpark.
 
Hydro innledet konferansen onsdag med en pressefrokost hvor informasjonssjef Kama Holte Strand orienterte om Ormen Lange-feltet, som vil bidra med store gassleveranser til England og Kontinentet fra oktober 2007.

På ettermiddagen holdt Olav Skalmeraas et foredrag som hovedsakelig tok for seg Hydros strategi for salg av gass og elektrisk kraft. Skalmeraas leder enheten Gas and Power Marketing i Hydro.

Hydrogen-kongress

Hydrogen-konferansen ”The International German Hydrogen Energy Congress 2004” ble holdt parallelt med E-world. Også her markerte Hydro seg med to foredragsholdere:

Avdelingssjef Vera Ingunn Moe fra enheten Ny energi informerte om Hydros brede satsing på hydrogen, mens seniorforsker Sandra Nilsen tok for seg reguleringer, standarder og sikkerhet innen hydrogen.