Skip to Content
no

Øker LNG-kapasiteten i USA 

februar 11, 2004, 08:00 CET

Statoil har signert en intensjonsavtale med det amerikanske energiselskapet Dominion. Intensjonsavtalen gir Statoil eksklusiv rett til å forhandle fram en avtale som sikrer selskapet økt kapasitetstilgang for flytende naturgass ved Cove Point-terminalen i delstaten Maryland i USA.

Flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) blir lagret og omdannet til salgsgass ved Cove Point før den transporteres til kundene.

Dominion planlegger å utvide kapasiteten ved terminalen.


Statoil kan sikres økt kapasitetstilgang for flytende naturgass ved Cove Point-terminalen. (Foto: Cameron Davidson)

En eventuell avtale vil innebære at Statoil overtar hele kapasitetsøkningen i en periode på 20 år. Det betyr at Statoil mer enn firedobler kapasitetstilgangen ved terminalen.

Utvidelsen omfatter blant annet bygging av to nye lagertanker med en total kapasitet på rundt 195 millioner kubikkmeter. I tillegg vil kapasiteten for å gjøre om LNG til salgsgass og transportere gassen ut via rørledninger bli utvidet med et årlig volum på 7,7 milliarder kubikkmeter.

Det nye anlegget skal stå klart i november 2008.

Statoil markedsfører allerede betydelige mengder gass fra LNG gjennom Cove Point. Selskapet disponerer i dag en tredjedel av mottakskapasiteten for LNG ved terminalen. Dette utgjør totalt rundt 2,4 milliarder kubikkmeter per år.

Fra 2006 til 2023 skal Statoil forsyne terminalen med 2,4 milliarder kubikkmeter naturgass årlig fra Snøhvit-feltet i Barentshavet. Inntil produksjonen på Snøhvit kommer i gang, kjøper Statoil LNG fra andre produsenter i Algerie og Trinidad og Tobago.

Cove Point er én av fire LNG-terminaler i USA. Terminalen ble gjenåpnet i august 2003 etter å ha vært stengt siden 1980.