Skip to Content
no

Fornøyd med fjoråret

februar 11, 2004, 19:35 CET

Statoils foreløpige resultat for 2003 er finansielt sterkt. Året er preget av god drift og rekordhøy olje- og gassproduksjon.

"Statoils årsresultat for 2003 er et av de beste i selskapets historie. Produksjonen av olje og gass var i fjor rekordhøy og avkastningen var på linje med de beste i bransjen," sier konstituert konsernsjef Inge K. Hansen.

"Samlet viser dette at Statoils ledelse og organisasjon leverer meget godt i forhold til mål og forventninger i 2003, og vi er på god vei til å nå målene for 2004," sier Hansen.

"Det er grunn til å rose Statoils ansatte for innsatsen i året som er gått. De rundt 11.000 ansatte i morselskapet får derfor også i år full bonus med fem prosent av grunnlønnen."

Fra norsk sokkel trekker Hansen spesielt fram at produksjonskostnadene er redusert, og at Barentshavet er gjenåpnet for leting.

Selskapet også har gjort betydelige strategiske framskritt innen gass og internasjonal virksomhet.

"Vi har styrket vår posisjon i det europeiske gassmarkedet ved å få på plass en rammeavtale for eksport fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet gjennom rørledningen Langeled. Vi er inne i en oppbyggingsfase i forhold til leveranser til Europa, og spesielt til Storbritannia, som blir et viktig marked i årene framover."

Økt produksjon fra Troll-feltet i Nordsjøen kan også være med på å sikre utviklingen av gasseksport fra norsk sokkel.

"Vi har gjort oss noen tanker rundt dette knyttet opp mot Troll. Vi vil utnytte feltet for å imøtekomme økt etterspørsel i Europa, men dette vil vi jobbe videre med sammen med partnerne og myndighetene."

En milepæl for Statoils internasjonale virksomhet i 2003 er avtalen som gjør Statoil til deloperatør for gassfeltene In Salah og In Amenas i Algerie. Hansen trekker også fram Angola, hvor feltene Jasmim og Xikomba kom i produksjon i 2003 som planlagt.

"Det er også gledelig å se at nedstrømsvirksomheten stadig leverer bedre resultater," sier Hansen.

Fjoråret gir et forbedret inntrykk når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS).

"Vi er på riktig vei når det gjelder å forbedre HMS-statistikken, spesielt i egen organisasjon. Imidlertid har vi fortsatt en jobb å gjøre med leverandørene, som hadde to dødsfall i fjor. Det er to for mye," sier Hansen.

For å bedre på dette har Statoil lansert Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet, som også inkluderer selskapets leverandører. Det er Statoils største satsing på sikkerhet noen sinne.

Foreløpig resultat for 2003 og fjerde kvartal 2003 ble lagt fram i dag, 11. februar.

Statoils årsrapport legges fram 31. mars.