Oppdrag på Åsgard Q

februar 12, 2004, 08:00 CET

Statoil har på vegne av Åsgard-lisensen undertegnet kontrakter for marine installasjoner i forbindelse med Åsgard Q-prosjektet i Norskehavet.

Technip-Subsea 7 Joint Venture er tildelt oppdraget med installasjon av rørledninger samt sammensveising av rør. Verdien er 100 millioner kroner, og arbeidet skal etter planen være fullført innen utgangen av september 2004.

I tillegg er Stolt Offshore tildelt oppdraget med å koble fra eksisterende rør og koble sammen nye rør til produksjonsskipet Åsgard A. Her inngår installasjon av styringskabler, fabrikasjon og installasjon av "spools" og oppkobling av disse. Oppdraget er verdt 75 millioner kroner, og planlegges utført i perioden august til november 2004.

Formålet med Åsgard Q-prosjektet er å bedre dreneringen av Smørbukk Sør-reservoaret. Q-rammen blir den tredje produksjonsrammen på Smørbukk Sør. Havbunnsrammen skal knyttes til produksjonsskipet Åsgard A, og oljen skal produseres gjennom to parallelle, om lag 13 kilometer lange rørledninger. Planlagt produksjonsstart er 1. januar 2005.

Prosjektet er blant Statoils beste for økt utvinning for tiden. Utvinnbare reserver i Smørbukk Sør øker med om lag 26 millioner fat olje, samtidig som produksjonen aksellereres.

Utbyggingen blir en av de raskest utførte havbunns-utbygginger på norsk sokkel fra planlegging til produksjonsstart. Prosjektet har tidligere inngått kontrakter for stålleveranser, havbunnsutstyr og riggtjenester. Med disse to kontraktene er de siste sentrale oppdragene for gjennomføring av prosjektet tildelt.