Schlumberger leverer boretjenester til Snøhvit

februar 12, 2004, 07:00 CET

Statoil har tildelt Schlumberger Norge kontrakt for integrerte boretjenester på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Kontrakten har en verdi på 82 millioner kroner og er tildelt på vegne av partnerne i Snøhvit-lisensen.


Integrerte boretjenester omfatter utstyr og tjenester som benyttes til datainnsamling og optimal plassering av brønnene på feltet.

Arbeidet omfatter retningsboring (Directional Drilling), måling under boring (MWD) og slamlogging.

Kontrakten gjelder for boring av 10 brønner fram til juli 2006 med opsjon på to ganger ett år.

”Schlumberger har fått kontrakten fordi selskapet leverte det beste tilbudet, både teknisk og kommersielt. Selskapet er også en stor og pålitelig leverandør av disse tjenestene for andre Statoil-opererte lisenser og har demonstrert en god kultur inne helse, miljø og sikkerhet (HMS)”, sier Thor Bensvik, leder for bore- og brønnprosjektet for Snøhvit.