Inngår kontrakt for Transocean Leader

februar 12, 2004, 14:00 CET

Statoil har inngått en avtale med Transocean for bruk av boreriggen Transocean Leader i en fast periode på 15 måneder. Avtalen er verdt rundt 600 millioner kroner.

Kontrakten inneholder også en opsjon for én ekstra brønn som har en estimert varighet på 90 dager. Opsjonen har en verdi på 110 millioner kroner.

"Hele kontraktsperioden er sikret mot et forpliktet arbeidsprogram," opplyser Tore Lea som er leder for enheten Riggstyring i Statoil.

Den endelige rekkefølgen av boreprospektene er imidlertid ikke avklart ennå.


Statoil har inngått en avtale for bruk av boreriggen Transocean Leader.

Planlagt oppstart er mai 2004.

Den halvt nedsenkbare riggen er for tiden lokalisert i Storbritannia. Riggen vil nå bli forberedt for de kommende operasjonene på norsk sokkel.

Transocean Leader er en fjerdegenerasjonsrigg av såkalt Aker H-4.2-design. Den ble bygget i 1987 for bruk på norsk sokkel. Statoil brukte riggen senest i 1999 på Statfjord-satellitter i Nordsjøen.