Ut av børsen i Stockholm

februar 13, 2004, 14:45 CET

Styret i Hydro besluttet fredag å søke avnotering fra Stockholmsbörsen.

Hydro-aksjen har siden 1983 vært notert på Stockholmsbörsen i form av depotbevis. I de senere år har omsetningen av dette depotbeviset vært svært lav, og de om lag 230.000 utstedte depotbevis utgjør mindre enn 15 prosent av det totale antall svenskeide Hydro-aksjer.

På bakgrunn av dette finner Hydro at kostnadene knyttet til børsnoteringen i Stockholm ikke lenger kan forsvares.

Hydro ønsker å gjennomføre avnoteringen slik at siste handelsdag for Hydros depotbevis på Stockholmsbörsen blir 24. mars 2004, dagen før forretningsområdet Agri er planlagt fisjonert og børsnotert under navnet Yara International ASA. De som er eiere av Hydros depotbevis på dette tidspunktet, vil ha samme rettigheter til å motta Yara-aksjer som øvrige Hydro-aksjonærer.

Depotbevis-ordningen vil bli avviklet innen utløpet av 2004.

Hydro vil etter dette være børsnotert i Norge, USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.