Samarbeider om operatørskap på Gjøa

februar 13, 2004, 07:00 CET

En enstemmig lisensgruppe går inn for at det franske petroleumsselskapet Gaz de France Norge (GdFN) og Statoil skal dele operatørskapet på Gjøa-funnet i Nordsjøen.

Tidligere operatør, Norsk Hydro, inngikk i fjor høst en avtale med GdFN om overdragelse av sin 30 prosents andel. Lisensen anbefalte så at Statoil bygger ut funnet, mens GdFN blir operatør i driftsfasen. Denne modellen er nå godkjent av myndighetene.

- Vi ser stor verdi i en løsning hvor vi kan trekke på vår brede erfaring i valg av utbyggingsløsning. Samtidig er det interessant å samarbeide med selskaper som bringer ny erfaring inn på norsk sokkel. Det sier Alv Bjørn Solheim, Statoils direktør for Forretningsutvikling i Undersøkelse og produksjon Norge.

Gjøa blir GdFN sitt første operatørskap på norsk sokkel. Det kan gi selskapet mulighet til å bygge opp en driftsorganisasjon i Norge samtidig som Statoil har ansvar for utbyggingen. Fra før samarbeider Statoil med GdFN i Snøhvit-prosjektet, hvor GdFN er partner.

Gjøa ble påvist i 1989 og ligger i blokkene 35/9 og 36/7, om lag 70 kilometer nord for Troll-feltet. Utvinnbare reserver er beregnet til 25 milliarder kubikkmeter gass og nær 50 millioner fat olje.

I arbeidet med å finne en lønnsom utbyggingsløsning vurderes flere alternativ, ifølge Solheim. For eksempel kan gassdelen bygges ut med en havbunnsinstallasjon knyttet til infrastruktur i området. Gjøa ligger nær infrastruktur i Tampen-området, både på norsk og britisk side.

Oljedelen kan bygges ut med produksjonsskip.

Dersom Gjøa erklæres drivverdig, kan Plan for utbygging og drift sendes ved årsskiftet 2005-2006. Produksjonsoppstart kan da bli i 2008. Rettighetshavere i produksjonslisens 153 er nå: GdFN (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea Norge ( 8).