450-millioners Ormen Lange-kontrakt til Nuovo Pignone

februar 13, 2004, 10:45 CET

Hydro har på vegne av Ormen Lange-lisensen tildelt italienske Nuovo Pignone S.p.A en kontrakt til en verdi av 450 millioner kroner (51 mill. Euro). Kontrakten gjelder leveranser av fem kompressorer til Ormen Lange gassprosesseringsanlegget i Nyhamna på Møre.

Avtalen  omfatter tre 48 megawatts motordrevne kompressorer for gasseksport til Storbritannia og to 7,3 megawatts motordrevne kompressorer for rekompresjon.  Vekten på disse kompressorene er henholdsvis på ca. 160 tonn og ca. 70  tonn.

Utstyret inngår som sentrale enheter i forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange landanlegg på Aukra, som forutsatt myndighetsgodkjennelse starter etter påske i år.

VKompressorene skal etter planen leveres i andre halvår 2005, da de mekaniske installasjonene starter.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget  i Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet.

Kontraktstildelingen er betinget av at regjeringen godkjenner Plan for anlegg og drift (PAD) og Plan for utbygging og drift (PUD). Produksjonsstart på Ormen Lange-feltet skal etter planen finne sted i oktober 2007.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 100 km utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

 

Ormen Langes eget nettsted - www.ormenlange.com


Partnere i Ormen Lange: 

  • Hydro (18,0728 %, operatør for utbyggingsfasen)  

  • Shell (17,0375%, operatør for driftsfasen)

  • Petoro (36,4750 %) 

  • Statoil (10,8441%) 

  • BP (10,3420 %) 

  • ExxonMobil (7,2286 % )