Hydro ASA planlegger salg av sine aksjer i Yara

februar 16, 2004, 13:00 CET

Hydro bekreftet mandag intensjonene om å selge sine aksjer i Yara International ASA.

I en pressemelding heter det at "Norsk Hydro ASA annonserer sin intensjon om, betinget av markedsforholdene, å fortsette prosessen knyttet til et salg av sine aksjer i Yara International ASA ("Yara"), tidligere kjent som Hydro Agri."

Aksjene som vil bli solgt av Norsk Hydro, vil minimum representere 10 prosent av antall utestående aksjer i Yara og opp til den samlede beholdning på 20 prosent av Yaras utestående aksjer. For å bidra til en vellykket børsnotering av Yara er det planlagt å gi tilretteleggerne av nedsalget muligheten til å dekke inn tildelte aksjer gjennom en overtildelingsopsjon ("green shoe"), og gitt at denne opsjonen blir fullt utnyttet, vil Hydro selge samtlige av sine aksjer i Yara. Det er planlagt at nedsalget vil bli gjennomført 25. mars 2004, samtidig med gjennomføring av fisjonen og notering av Yara-aksjen på Oslo Børs.

Aksjene vil bli tilbudt institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt, samt privatpersoner i Norge. Detaljer knyttet til transaksjonen vil bli inkludert i prospektet som planlegges offentliggjort i mars 2004. ABG Sundal Collier og UBS Investment Bank er engasjert som hovedtilretteleggere og "joint bookrunners" for transaksjonen. BMO Nesbitt Burns og Enskilda Securities er engasjert som medtilretteleggere for transaksjonen.

Aksjene vil bli solgt av Norsk Hydro ASA. Yara vil ikke motta noe proveny i forbindelse med nedsalget.

I en kommentar til annonseringen uttaler Yaras konsernsjef Thorleif Enger følgende i pressemeldingen: - Yara er det ledende globale gjødselskap, er markedsleder i alle sine nøkkelsegmeneter og har en sterk regional og global tilstedeværelse. Som et eget børsnotert selskap, vil Yara fokusere på sin strategi om lønnsom vekst og positiv kontantstrøm.