15 prosent fra Dragados til Aker Stord

februar 16, 2004, 15:00 CET

En mindre andel, om lag 15 prosent, av arbeidet med å fullføre to moduler til Kristin-plattformen overføres fra det spanske verftet Dragados til Aker Stord.

Et foreløpig anslag tyder på at det blir nødvendig å overføre om lag 15 prosent, eller mellom 100.000 og 200.000 arbeidstimer.

"Aker Stord har oppdraget med ferdiggjøring og sammenstilling av modulene. Da kontrakten ble inngått tok vi også høyde for at en slik situasjon kunne oppstå," sier produksjonsdirektør for Kristin, Nina Udnes Tronstad.

Selv med den inntrufne situasjon er Statoil av den oppfatning at det var den beste løsningen for partnerne i Kristin-prosjeket at kontrakten gikk til Dragados, sier hun videre.

Arbeidet med plattformen går totalt sett bra, og den sammenstilte plattformen vil forlate Aker Stord neste vår som planlagt.

Kontrakten til Dragados ble tildelt i internasjonal konkurranse. Det er påbudt med internasjonal konkurranse ved denne type oppdrag.

"Forsinkelsene som har oppstått er selvsagt beklagelige, men kan skje like gjerne ved nasjonale som ved internasjonale leveranser," sier Nina Udnes Tronstad.