Foreløpig årsresultat 2003: "Et meget godt år for Hydro"

februar 16, 2004, 08:30 CET

2003 ble et meget godt år for Hydro. Olje- og gassproduksjonen satte nye rekorder, prisene var høye både for olje og gjødsel, og aluminiumvirksomheten er på rett vei. Et godt år ble avsluttet med et særlig sterkt fjerde kvartal.

– Også sikkerhetstallene utvikler seg i riktig retning. Det meste av det selskapet selv kan påvirke, går som det skal, sier generaldirektør Eivind Reiten.

Arbeidet med kontinuerlig forbedring gir resultater og vil bli videreført.

Det er en tilfreds Hydro-sjef som oppsummerer 2003-resultatene:

– Hydro leverer et resultat per aksje på 42,60 kroner, og selskapets lønnsomhets- og soliditetsmål for 2003 er nådd. Gjelden ble redusert fra 34 milliarder til 20 milliarder kroner i løpet av året, og forholdet mellom gjeld og egenkapital er nå under 0,4 selv når pensjonsforpliktelsene regnes med. Avhendelser for nær 10 milliarder kroner er gjennomført i løpet av de siste to årene. Og arbeidet er i rute med å skille ut og børsnotere Agri under navnet Yara International.

Aluminium i framgang

Også arbeidet med å styrke Aluminiums lønnsomhet har gitt gode resultater. Likevel er det her Hydro-sjefen ser de største utfordringene i tiden framover.

– Fortsatt er det en del virksomheter innenfor metallproduksjonen i Europa som leverer resultater langt under Hydros krav til lønnsomhet. De nærmeste årene vil de derfor stå overfor store utfordringer. Vi må intensivere innsatsen for å bedre disse anleggenes konkurranseposisjon, sier han.

– Aluminium-markedene har de siste månedene vist forsiktige tegn til bedring. Det er spesielt primærmetallsiden i Asia som trekker opp, mens USA og Europa fortsatt henger etter. Aluminiumprisen har styrket seg, men effekten dempes av en svakere dollar og relativt svake marginer, sier Hydros generaldirektør. Også markedet for videreforedlede aluminiumprodukter viser bedre utvikling, mest markert i Asia, men også i USA, der man nå ser forsiktige tegn til bedring.

Han understreker at arbeidet med å bedre driften fortsetter å gi gode resultater.

– Utviklingen viser en jevn økning i resultatene over de siste åtte kvartalene. Produksjonen øker etter hvert som ny kapasitet settes i drift, og handelsvirksomheten med metall gir gode resultater. Vi høster også effekter av bedre produktmiks for valsede produkter. Pressverkvirksomheten går godt, mens Automotive fortsatt sliter med press på prisene. Virksomheten i Nord-Amerika er effektivt trimmet og vel posisjonert for den oppturen vi nå mener å kunne se forsiktige tegn til.

Olje & Energi tjener på høyt volum

– Det skal godt gjøres å karakterisere resultatet for Olje & Energi som annet enn svært godt. Produksjonsvolumet er høyt. Prisene er gode, og kostnadsbildet er positivt. Det eneste som trekker ned, er at vi har boret for mange tørre brønner de siste par årene, sier Reiten.

Noe av det som gleder ham aller mest, er at Hydro ikke bare er et av de oljeselskapene som vokser sterkest, men at den operasjonelle virksomheten drives så godt.

– Den sterke veksten krever store investeringer, men det er veldig hyggelig å kunne investere i noe som gir så gode resultater, poengterer han.

Reiten forklarer det høye produksjonsvolumet med god drift offshore og ny produksjon fra det store oljefeltet Grane, i tillegg til at noen mindre felt kom i produksjon i løpet av året. Han legger til at han regner med relativt høye oljepriser også i månedene framover.

Knallresultater for Agri

Også Agri slo til med knallresultater det siste hele året gjødselvirksomheten var en del av Hydro.

– Prisene ligger i øyeblikket svært mye høyere enn i 2002. Vi har dessuten kunnet glede oss over positiv volumutvikling, særlig i Europa, og et uvanlig høyt aktivitetsnivå i fjerde kvartal. I tillegg har vi produsert svært godt, sier Eivind Reiten. Han regner med at salgsvolumene i Europa kan bli noe lavere i første halvår 2004.

Solid innsats

– De gode resultatene reflekterer stor innsats og godt arbeid i alle deler av selskapet. Gjennom "The Hydro Way"-prosessen har vi trukket opp hovedretningen og verdigrunnlaget for nye framskritt de nærmeste årene, sier han.