Taler om bærekraftig utvikling (vedlegg)

februar 17, 2004, 13:00 CET

Konstituert konsernsjef Inge K. Hansen holdt i dag, tirsdag 17. februar, lunsjtalen under IP Week 2004 – Annual Lunch i London.

IP Week arrangeres av Energy institute, og er et viktig internasjonalt arrangement innenfor olje- og gassbransjen. The Annual IP Lunch er et tradisjonsrikt arrangement under konferansen, og samler om lag 350 inviterte ledere fra den internasjonale olje- og gassnæringen.

Konsernsjefen tok opp spørsmålet om hvorvidt bærekraftig utvikling i olje- og gassindustrien er en realistisk ambisjon.

Halvannen milliard mennesker i verden mangler i dag tilgang til elektrisitet. I perioden fram mot 2020 kommer verdens energiforbruk ventelig til å øke med oppimot 30 prosent. Dette reiser betydelige miljø- og klimautfordringer. Om lag 90 prosent av verdens energiforbruk kommer fra fossile energikilder, og disse kommer også til å dominere i flere tiår framover.

"Noen hevder at miljø- og klimautfordringene kommer til å bli ødeleggende for olje- og gassindustrien. Jeg tror ikke det, men vil heller si at vår evne til å møte disse utfordringene kommer til å avhenge av vår evne til nyskaping og teknologiutvikling. Dette gjelder ved bruk av tradisjonelle så vel som nye energikilder.

Vår industri skaper store inntekter, og vi produserer energi som verden trenger. Økonomisk vekst er nødvendig for å bekjempe verdens fattigdomsproblem, og energi er en forutsetning for økonomisk utvikling."

"Svaret på spørsmålet om det er mulig å oppnå gode forretningsmessige resultater samtidig som miljømessige og sosiale utfordringer ivaretas er ubetinget ja. Dette må vi klare fordi det simpelthen ikke finnes alternativer. Vi har jo alle et ansvar for vår felles framtid. Så for Statoil er bærekraftig olje- og gassutvikling definitivt en realistisk ambisjon," sa Inge K. Hansen blant annet.

Konsernsjefens tale, som har tittelen Sustainable oil and gas development, er vedlagt her (PDF-fil)