Aktivitetene i Oslo samles på Vækerø

februar 18, 2004, 09:40 CET

Hydros konsernledelse har besluttet at det skal føres opp et nytt kontorbygg på Vækerø, samt at de eksisterende byggene på stedet skal rehabiliteres og oppgraderes. Dermed blir det mulig å samle alle Hydro-ansatte i Oslo-området på ett sted.

- Vi ønsker i løpet av en tre-fire års periode å samle alle Hydro ansatte i Oslo-området og etablere konsernets hovedkontor på Vækerø, bekrefter Alexandra Bech Gjørv, konserndirektør med ansvar for ledelse og kultur.

- Samlokaliseringen vil forenkle samarbeid på tvers av enheter og bidra positivt til kommunikasjon og effektivitet i organisasjonen. En samlokalisering vil også bidra til reduserte kostnader, sier hun.

- I henhold til planen vil Hydro fra 2007 ha samlet all aktivitet i Oslo-området i et moderne og  fleksibelt kontorkompleks på Vækerø.

Nybygget er kostnadsberegnet til drøyt 200 millioner kroner, med planlagt ferdigstillelse i 2005/2006.

Rehabiliteringsprosjektet er gjenstand for videre utredning med sikte på en endelig beslutning i løpet av inneværende år og sluttføring rundt årsskiftet 2006/2007.