Norsk leverandør får Kristin-kontrakt

februar 20, 2004, 08:10 CET

Den norske bedriften Aker Reinertsen skal utføre samordnet vedlikehold og modifikasjoner (V&M) for Kristin-feltet på Haltenbanken. Kontraktens totalverdi er på rundt 80 millioner kroner ekskludert opsjoner.

Med tildeling av kontrakten for Kristin, utøver Statoil en opsjon mot Aker Reinertsen i en allerede inngått vedlikeholds- og modifikasjonskontrakt for Halten/Nordland-området.

Den eksisterende V&M-kontrakten ble inngått i 2002 og har en varighet fram til våren 2007. Kontrakten har en opsjon på tre ganger to år.

Kristin-delen av kontrakten representerer anslagsvis 75.000 timer i året. Denne delen av V&M-kontrakten tar til når feltet er i drift 1. oktober 2005.

Statoil har samordnet V&M-arbeidet for Halten/Nordland. Dette gir betydelige gevinster. Ytterligere gevinster er forventet ved også å inkludere Kristin i områdekontrakten.