"Gå til hovedinnhold"

Suksessfelt åpnet

februar 20, 2004, 08:25 CET

Det Statoil-opererte gassfeltet Mikkel i Norskehavet er formelt åpnet. Feltutbyggingen ble gjennomført til en betydelig lavere kostnad enn forutsatt i Plan for utbygging og drift.

Havbunnsfeltet Mikkel er knyttet til gassbehandlingsplattformen Åsgard B. Feltet ble satt i produksjon 1. oktober i fjor. Samlet pris for utbyggingen ble 1,8 milliarder kroner. Anslaget i Plan for utbygging og drift (PUD) var over 30 prosent høyere, sier en stolt Torje Saur, driftsansvarlig for Mikkel.

"I perioden siden vi startet produksjonen har vi produsert i henhold til plan og utnyttet kapasiteten i anlegget fullt ut. Det betyr en daglig rate på 5,8 millioner kubikkmeter gass."

Utvinnbare reserver i Mikkel er anslått til 28 milliarder kubikkmeter gass og 40 millioner fat kondensat. Dette er en oppgradering på 20 prosent i forhold til anslaget i PUD.

Brønnstrømmen fra Mikkel-anlegget går i rørledning til havbunnsanlegget på Midgard, som er en del av det Statoil-opererte Åsgard-feltet. Fra Midgard går brønnstrømmen videre til Åsgard B, hvor gassen separeres og sendes gjennom rørledningen Åsgard Transport til gassanlegget på Kårstø i Rogaland.

Norsk verfts- og leverandørindustri har stått for 90 prosent av leveransene i Mikkel-prosjektet.