Skip to Content
no

Utvider Kollegaprogrammet

februar 23, 2004, 08:00 CET

Statoils Kollegaprogram for bedre sikkerhet utvides til å omfatte totalt om lag 18.000 medarbeidere. Det betyr at rundt 8000 flere enn opprinnelig planlagt får del i programmet.

Direktør for Undersøkelse og produksjon Norge (UPN), Henrik Carlsen, opplyser at utvidelsen først og fremst er resultat av en beslutning om å inkludere personell på leteriggene som opererer for Statoil.

"Foruten riggpersonell har utvidelsen sammenheng med at vi i senere tid har inkludert stadig flere kategorier leverandørpersonell på oppdrag for UPN. Sikker atferd er jo like viktig om du jobber i eller for Statoil."

Carlsen framholder at det er gledelig å kunne inkludere flere, særlig fordi programmet har fått så stor oppmerksomhet og god mottakelse både blant egne ansatte, hos leverandørene og i bransjen for øvrig.

Kollegaprogrammet handler om å ta ansvar for egen og kollegers sikkerhet, og er Statoils største satsing innen sikkerhet noen gang. Det omfatter ansatte og innleide medarbeidere i forretningsområdet UPN. 15 storsamlinger med 230 deltagere på hver er gjennomført foreløpig.

Med utvidelsen kommer programmet til å omfatte totalt 85 samlinger. De 70 som gjenstår skal avvikles i 2004 og -05.

"Programmet legger opp til systematisk oppfølging ute på anleggene i mange år framover. Samlingene skal motivere, men det er i det daglige arbeidsmiljøet gode holdninger til sikkert arbeid skal videreutvikles," sier Henrik Carlsen.