Satser på Barentshavet

februar 24, 2004, 07:00 CET

Hydro jobber nå for å gjennomføre leteboringer i Barentshavet i høst: - Vi håper at denne satsingen kan komme Nord-Norge og Barentshavet til gode, også i utviklingen av samarbeidet østover mot Russland, sier direktør i Hydros lete- og utviklingssektor Bengt Lie Hansen.

Hydro mener det er positivt at Barentshavet gjenåpnes for leting etter olje og gass, og håper at leteboringen av det Hydroopererte Obelix-prospektet i seismisk område C kan starte i løpet av høsten 2004.

- Vi håper selvsagt på funn, selv om risikoen for en tørr brønn i dette området er høy, sier Lie Hansen.

Håper på videre utvikling av Barentshavet

Basert på ODs siste ressursregnskap ligger to tredjedeler av de resterende uoppdagede ressursene på norsk sokkel fra Norskehavet og nordover. Det er grunn til å tro at betydelige deler av disse ressursene kan befinne seg i Barentshavet.

- Vi ønsker å lete etter olje og gass i Barentshavet, selv om dette innebærer en relativt lav sannsynlighet for funn. Husk at siden 1980 er det boret over 60 letebrønner i området Lofoten-Barentshavet, hvor kun ett funn foreløpig har vist seg drivverdig.

Barentshavet er riktignok mange ganger størrelsen av Nordsjøen, og dette relativt uutforskede havområdet kan derfor skjule betydelige ressurser:

- For å virkelig få fart på leteaktiviteten i Barentshavet bør myndighetene også tilpasse rammebetingelsene, slik at området blir mer attraktivt som leteområde for internasjonale oljeselskaper også, understreker Lie Hansen. 

Vil bidra med kompetanse

Norsk petroleumsindustri er muligens en av de reneste i verden. Kun to prosent av olje til Nordsjøen kommer fra den norske petroleumsindustrien. Siden slutten av 60-tallet er det boret over 1000 letebrønner på norsk sokkel uten miljøskadelige utslipp.

- Norsk sokkel har noen av de strengeste sikkerhets- og miljøkrav i verden ved leting og utvinning av olje og gass, og Hydro har unik kompetanse i å operere sikkert og miljøvennlig under krevende forhold, sier Lie Hansen.

Hydro er blant annet utbyggingsoperatør for gassfunnet Ormen Lange utenfor Mørekysten. Gigantprosjektet med en budsjettramme som tilsvarer 10 Gardermoen-utbygginger skal Hydro føre i land til vestlandskommunen Aukra. Etter planen skal gassproduksjonen starte i 2007 ved hjelp av overtrålbare havbunninstallasjoner og rørledninger fra 1000 meters dyp, med havbunnstemperaturer under null og ekstreme strømforhold.

- Vi håper at denne typen kunnskap kan komme Nord-Norge og Barentshavet til gode, også i utviklingen av samarbeidet østover mot Russland. Hydro har lenge hatt Russland som sitt satsingsområde. Kontorene våre har nylig feiret 15-årsjubileum i Moskva, vi produserer olje i det russiske Kharyaga-feltet og vi er dessuten en aktiv samarbeidspartner i konseptutviklingen av Shtokman-feltet på russisk side av Barentshavet, fastslår Lie Hansen. 

Les også:

Nyhetsartikkel: Beklagelig at Nordland VI ikke åpnes (2003-12-16)
Pressemelding fra OD: Utlysning av 18. konsesjonsrunde (2003-12-15)