Rir på en bølge av energi

februar 25, 2004, 08:00 CET

Hydros satsing på fornybar energi nådde et nytt høydepunkt utenfor kysten av Skottland denne uken i forbindelse med lanseringen av en 120 meter lang prototyp for bølgekraft.

– Potensielt kan en betydelig del av Storbritannias energibehov dekkes av bølgekraft, hevder Max Carcas, direktør for forretningsutvikling i Ocean Power Delivery (OPD). Teknologiselskapet står bak utforming og bygging av prototypen.

– Det er nok bølgekraft utenfor Storbritannias kyst til å generere tre ganger landets forbruk (ca. 350 TWh i 2002). Vi antar at rundt fem til åtte prosent av dette økonomisk sett kan realiseres.

Ifølge vurderinger fra Verdens energiråd (WEC) kan bølgekraft med tiden komme til å stå for 15 prosent av dagens energibehov på verdensbasis.

Kraftpotensial

Hydros forretningsenhet for venture-kapital, Technology Ventures, så tidlig potensialet og har nå en minoritetsandel i OPDs prosjekt, som går under navnet Pelamis Wave Energy Converter.

Det britiske nærings- og handelsdepartementet er også en betydelig bidragsyter gjennom sitt program for ny og fornybar energi. Nærmere 100 millioner kroner er så langt investert i Pelamis-prosjektet. Testen av prototypen – som er resultatet av seks års design-og utviklingsarbeid utført av OPD i et lagerbygg i havneområdet i Edinburgh – foregår ved European Marine Energy Centre på Orkneyøyene.

Det ble holdt et arrangement for pressen i Port of Leith i Edinburgh på mandag for å feire lanseringen. Til stede på arrangementet var også Jim Wallace, viseminister i det skotske parlamentet.

Pelamis' potensial

Hydro og OPD ser på sikt for seg å plassere 30-40 Pelamis-enheter i bølgeparker utenfor kysten (som dekker et område om lag en kvadratkilometer hver). Hver enhet vil kunne generere til sammen 30 MW elektrisitet – som er tilstrekkelig for å dekke behovet til 4.000 husholdninger. Prototypen som nå testes, genererer om lag 0,75 MW.

– Vi må uansett være realistiske når det gjelder tempoet i utviklingen av bølgekraft, sier direktør for Technology Ventures i Hydro, Richard George Erskine. Ved bruk av dagens teknologi koster det om lag 60 øre per kilowatt å produsere bølgekraft, noe som er dobbelt så mye som for vindkraft. Dagens kraftpriser på det åpne nordiske elektrisitetsmarkedet ligger rundt 20 øre per kilowatt.

– Vi ønsker å få prisene ned til omlag 30-40 øre per kilowatt i løpet av 10 år, sier Erskine.

EUs ambisiøse mål for bruk av fornybar energi driver utviklingen av bølgekraft framover. I Storbritannia er mengden fornybar energi på 2 prosent, og ventes å nå 10 prosent innen 2010.

Kraft i bevegelse

Pelamis Wave Energy Converter er en halvt nedsenkbar konstruksjon som består av fire sylinderformede seksjoner av stål, forbundet med hengsler. Den slangeformede maskinen er 3,5 meter i diameter. Fortøyd i nesepartiet peker Pelamis-slangen mot den dominerende bølgeretningen. Når bølgene vandrer langs lengderetningen på maskinen, vil hver seksjon bevege seg ved hengslene.

– Bevegelsene opp og ned og fra side til side pumper vann under høyt trykk til hydrauliske motorer som driver elektriske generatorer, forklarer Carcas. – Generatorene produserer kraft som ledes via en undersjøisk kabel til land, der den er overføres videre via det landbaserte kraftnettet.

– For 15 år siden var det ingen som trodde at Europa i dag ville produsere 20.000 MW av kraftforbruket sitt fra vind, sier Erskine. – Kanskje er også bølgekraft en betydelig energikilde om 10 år.

Han er optimistisk når det gjelder etablering av bølgeparker utenfor kysten av Norge.

– Langs norskekysten er det mange steder som har ideelle forhold. En kombinasjon av teknologiske forbedringer som gjør produksjonen billigere og internasjonale incentiver som grønne sertifikater (garantert salg av kraft basert på fornybare kilder), kan gjøre alt dette svært interessant.