Selger gass til Essent

februar 26, 2004, 07:00 CET

Statoil har inngått en avtale om salg av gass til det nederlandske energiselskapet Essent. Avtalen innebærer leveranse av inntil 1,4 milliarder kubikkmeter gass årlig.

Gassen skal leveres via Statoils gassterminal i Emden i Tyskland.

”Vi er fornøyd med å ha fått denne kontrakten på plass,” sier Statoils markedssjef for naturgass i Benelux-området, Jan Schøpp. ”Den viser at vi fortsetter å styrke vår posisjon i det europeiske gassmarkedet.”

Avtalen løper i en femårsperiode fra slutten av 2004. I denne perioden skal Statoil levere omlag 6,5 milliarder kubikkmeter gass.

Essent skal bruke gassen til leveranser til nederlandske sluttbrukere. Avtalen er ledd i selskapets økte satsing på forsyning fra internasjonale gassleverandører.

Statoil og Essent har også tidligere inngått gassalgsavtaler.