Ormen Lange til Stortinget

februar 27, 2004, 14:00 CET

En av de aller viktigste milepælene i Ormen Lange-prosjektet er passert. Regjeringen har godkjent utbyggingen som er estimert til 66 milliarder kroner, og prosjektet legges nå fram for Stortinget. Og alt tyder på flertall for utbyggingen.

Planen for utbygging og drift (PUD) av gassfeltet Ormen Lange ble levert til Olje- og energidepartementet 4. desember i fjor, sammen med Planen for anlegg og drift (PAD) av rørledningen Langeled.

Fredag ble stortingsproposisjonen om utbyggingen behandlet i Statsråd. Regjeringens godkjennelse innebærer at prosjektet har kommet et vesentlig skritt videre, og proposisjonen legges nå fram for Stortinget.

– Jeg er veldig fornøyd med at proposisjonen foreligger både for Ormen Lange-utbyggingen og for rørledningen Langeled. Dette er en viktig milepæl for oss, sier direktør Bengt Lie Hansen i Hydro.

– Vi håper stortingsbehandlingen kan gjennomføres i løpet av mars måned, slik at vi kan komme i gang med utbyggingen av landanlegget på Aukra i april. Det er viktig å holde tidsplanen for å bli klar til oppstart av anlegget i oktober 2007, sier Lie Hansen.

Klarsignal

Når det endelige klarsignalet for utbyggingen gis, vil de første anleggsarbeidene igangsettes på Nyhamna i Aukra kommune, hvor prosessanlegget for Ormen Lange-gassen vil ligge. Nyhamna-utbyggingen, et av Norgeshistoriens største utbyggingsprosjekter på land, vil involvere opp mot 1700 mennesker i anleggsfasen.

– Dette er en historisk dag for Aukra og hele distriktet, sier statsminister Kjell Magne Bondevik i en kommentar til Romsdals Budstikke. Han venter ikke strid om utbyggingen, og sier han ikke har mottatt signaler som tyder på noe annet enn at det er flertall for utbyggingen i Stortinget.

Etter mer enn to års utredning og vurdering av fjorten mulige ilandføringssteder, ble nettopp Nyhamna i Møre og Romsdal valgt som ilandføringsted for brønnstrømmen fra Ormen Lange.

Nyhamna pekte seg ut som det klart beste stedet av såvel økonomiske som helse-, miljø- og sikkerhetsmessige årsaker. Fra Nyhamna vil gassen gå gjennom verdens lengste eksportrørledning under vann, 1200 kilometer til Easington på østkysten av England.

Ormen Lange er det største gassfeltet som utvikles på norsk sokkel. Feltet ligger 100 kilometer utenfor kysten av Møre og Romsdal på mellom 800 og 1.100 meters vanndyp, og vil bidra til å doble Hydros gasseksport når feltet kommer i drift i oktober 2007.

Les også:

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet