Heimdal foran tidsskjemaet med Skirne-gassen

mars 3, 2004, 08:00 CET

Tirsdag kveld startet Heimdal-plattformen produksjonen av gass fra det Total-opererte Skirne-feltet i Nordsjøen. Prosesseringen av Skirne-gassen skjer på Heimdal-plattformen, som er modifisert for formålet. Modifiseringen av den Hydro-opererte plattformen ble fullført en måned foran tidsskjema, og Heimdal vil med dette øke gasseksporten med 35 prosent.

- Prosesseringen av Skirne-gassen vil være en kjærkommen del av aktivitetene på Heimdal, og bidra til å styrke plattformens rolle som et gassenter i Nordsjøen, sier Øystein Michelsen, leder for Oseberg forretningsenhet i Hydro.

Gasseksporten fra Heimdal øker til 15 millioner kubikkmeter per døgn som følge av at Skirne-gassen prosesseres på denne plattformen.

Når produksjonen fra feltet stabiliserer seg på platå, vil feltet produsere rundt fire millioner kubikkmeter naturgass per døgn. Det utgjør litt i underkant av en tredjedel av prosesskapasiteten på Heimdal. 

Skirne-feltet er bygd ut som et satellittfelt med to brønnrammer på havbunnen. Brønnrammene er koblet mot hver sin brønn som produserer fra reservoarene Skirne og Byggve, som befinner seg henholdsvis 24 og 16 kilometer øst for Heimdal.

Rimeligere og raskere

For Hydros del føyer modifiseringen av Heimdal-plattformen seg inn i rekken av vellykkede utbyggingsoppgaver den siste tiden.

Arbeidet på Heimdal-plattformen har pågått siden mars 2003. Første fase av modifiseringsarbeidene på Heimdal var ferdige i slutten av februar, én måned tidligere enn planlagt.

I neste fase skal det installeres en gasskompresjonsmodul på plattformen, og byggingen av denne er så vidt startet hos Reinertsen AS i Orkanger. Etter planen skal kompresjonsmodulen installeres i løpet av 2005.

Hittil har modifiseringen kostet rundt 400 millioner kroner, og prosjektet holder seg dermed godt innenfor budsjettrammen for denne delen av utbyggingen.

Les mer:

Totals pressemelding

  

Rettighetshavere - Skirne-feltet: 
  • Total (40 %, operatør)  

  • Petoro (30 %) 

  • Marathon (20 %) 

  • Hydro (10 %)

   

Rettighetshavere - Heimdal gassenter: 
  • Hydro (19,27 %, operatør)  

  • Marathon (23,80 %) 

  • Petoro (20,00 %) 

  • Statoil (20,00 %)

  • Total (16,76 %)

  • Ugland (0,17 %)