Skip to content
no

Vurderer utbygging av Svale og Stær

mars 9, 2004, 15:00 CET

Statoil studerer muligheten for å bygge ut feltene Svale og Stær i Norskehavet. Operatøren vurderer å sende en Plan for utbygging og drift (PUD) til norske myndigheter allerede i mai i år.

Stær og Svale ligger henholdsvis fem og 10 kilometer nord for Norne-skipet. Det vurderes å benytte tre bunnrammer; to på Svale og en på Stær med totalt åtte brønner som kobles opp mot Norne-skipet. Planen er å sette rammene ned allerede i september.


Statoil studerer muligheten for å bygge ut feltene Svale og Stær i Norskehavet.

Oljeproduksjonen avtar på Norne-feltet og en innfasing av satellittene vil gi en god utnyttelse av ledig kapasitet på produksjonsskipet.

Investeringene er estimert til omtrent 3,5 milliarder kroner.

Konseptet som vurderes krever kun mindre modifikasjoner på Norne-skipet.

Prosjektleder Kjetel Digre understreker at prosjektene Stær og Svale har marginal lønnsomhet.

Borestart er planlagt i oktober 2004 og produksjonsstart er satt til høsten 2005.

Det forventes en oljeproduksjon i underkant av 70,000 fat per dag. Det er relativt små mengder gass i feltene.

Det planlagte anlegget på Norne-skipet har kapasitet til å fase inn flere brønner.

Statoil har også funnet olje i strukturene Falk og Lerke i det samme området. Planen er å bore strukturen Linerle som ligger i samme område senere i år.

Rettighetshavere i Stær og Svale er: Statoil med 40,5 prosent, Petoro (24,5), Hydro (13,5), Eni (11,5) og Shell/Enterprise (10).