Unge velger Statoil

mars 10, 2004, 08:45 CET

2600 har søkt på 27 trainee-stillinger i Statoil i år. Interessen for trainee-programmet har økt jevnt og trutt siden selskapet startet rekrutteringen høsten 2001.

Da søknadsfristen gikk ut i forrige måned, var 5400 søknader kommet inn fra om lag 2600 søkere.

"Vi er stolte og ydmyke over at så mange talenter søker jobb hos oss, og skal jobbe hardt for å innfri forventningene deres. Skal vi lykkes som selskap, er vi helt avhengige av å tiltrekke oss god arbeidskraft slik at vi kan fortsette å bygge en dyktig organisasjon," sier Anne Marie Skjæveland. Hun er prosjektleder for konserntrainee-programmet i enheten Personaltjenester.

Trainee-programmet henvender seg til kandidater under 30 år med høyskole- eller universitetsgrad. Programmet er etablert for å akselerere utviklingen av unge og dyktige medarbeidere, og målet er å sikre bedriftens langsiktige kompetansebehov.

Programmet går over to år. Det gir kandidatene kjennskap til Statoils verdikjede og en god forretningsmessig forståelse av selskapet.

Statoil scorer også høyt som attraktiv arbeidsgiver for nyutdannet ungdom i Norge. Over flere år har avgangsstudentene rangert Statoil helt på topp blant selskap de ønsker å jobbe i.

"Trainee-programmet er ikke den eneste veien til Statoil for nyutdannede. De fleste som ansettes kommer til stillinger som er lyst ut på vanlig måte," understreker Skjæveland.