Hydro søker aktivt i 18. runde

mars 15, 2004, 06:50 CET

Hydro søker myndighetene om tildelinger i både Nordsjøen og Norskehavet i forbindelse med 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Hydro ønsker nye oppgaver på norsk sokkel, og har derfor søkt tildelinger som innbefatter både operatørskap og boreforpliktelser i både Norskehavet og Nordsjøen.

- Vi er godt posisjonert for videre oppgaver på norsk sokkel. Vi ønsker å bygge videre på vårt brede engasjement i Nordsjøen og Norskehavet med fokus på sikker og kostnadseffektiv verdiskaping gjennomført med respekt for både samfunn og miljø, sier konserndirektør Tore Torvund i Hydro Olje & Energi.

Ser nye muligheter i Nordsjøen
Etter mange år med høy lete- og produksjonsaktivitet i Nordsjøen er store deler av olje- og gassressursene allerede funnet og satt i produksjon. Likevel ser Hydro nye muligheter i dette området, og har derfor søkt flere blokker i Nordsjøen.

- Vi har søkt på tildelinger i dette området som kan inneholde betydelige mengder olje og gass. Vi håper på muligheten til å lete etter disse blokkene, og utvikle dem gitt funn av kommersielle volumer, sier Torvund.

Nøkterne forventinger til Norskehavet

Til tross for skuffende leteresultater i Norskehavet de siste årene ønsker Hydro å lete videre også her. Dette til tross for at risikoen for å bore tørt i Norskehavet generelt har økt.

- Det finnes store geologiske strukturer på dypt vann i Norskehavet som ennå ikke er boret, men vi må være klar over at sannsynligheten for å påvise olje og gass i disse strukturene vurderes som svært lav. I tillegg tror vi det finnes mindre ressurser i og ved eksisterende infrastruktur i Norskehavet som kan være interessant å bore etter, gitt endrede rammebetingelser, sier Torvund.

Olje- og Energidepartementet har i forbindelse med 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel utlyst i alt 95 blokker. Dette tilsvarer nesten tre ganger så mange blokker som i 17. konsesjonsrunde.