Borekontrakt for Ormen Lange tildelt Smedvig

mars 18, 2004, 10:00 CET

Ormen Lange-lisensen har i dag tildelt Smedvig en kontrakt til en verdi av 1,17 milliarder kroner for boring av brønner på Ormen Lange-feltet.

Kontrakten omfatter boring av åtte produksjonsbrønner, med oppstart av boreaktivitetene i løpet av andre halvår 2005. Smedvig vil bruke boreskipet "West Navigator" til oppdraget.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet. Borekontrakten ble inngått av Norske Shell som er ansvarlig for planlegging og utførelse av forboringsprogrammet. Shell er også operatør i driftsfasen.

Kontraktstildelingen er betinget av at Regjeringen godkjenner Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD). Produksjonsstart på Ormen Lange-feltet skal etter planen finne sted i oktober 2007.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 100 kilometer utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

Partnere i Ormen Lange:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441%
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %