Ormen Lange tungløft-kontrakt tildelt Heerema

mars 23, 2004, 12:00 CET

Ormen Lange-lisensen har i dag tildelt Heerema Marine Contractors Nederland B.V. en kontrakt verdt i størrelsesorden 150 millioner kroner for installasjon av to brønnrammer og en PLET-ramme på Ormen Lange-feltet.

Kontrakten omfatter installasjon av to brønnrammer med integrerte produksjons-manifolder og installasjon av en bunnramme til endestasjon for 30 tommers rørledninger.

Hver av brønnrammene veier 1.150 tonn, er 30 meter brede og 40 meter lange, og har plass til åtte brønner. Alle rammene vil bli installert i løpet av sommeren 2005 på om lag 850 meters vanndyp.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all
feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet. Statoil har i samarbeid med Hydro prosjektledelsen på eksportrørledningsprosjektet. Kontrakten er basert på Statoils rammeavtale for rørinstallasjon.

Kontraktstildelingen er betinget av at regjeringen godkjenner Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD). Produksjonsstart på Ormen Lange-feltet skal etter planen finne sted i oktober 2007.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 100 km utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

Partnere i Ormen Lange er Hydro med 18,0728 prosent (operatør for utbyggingsfasen), Shell 7,0375 prosent (operatør for driftsfasen), Petoro 36,4750 prosent, Statoil 10,8441 prosent, BP 10,3420 prosent og ExxonMobil 7,2286 prosent.