Flytter kapitalmarkedsdagen til desember

mars 24, 2004, 09:10 CET

Som kjent skal Helge Lund tiltre som konsernsjef i Statoil 15. august. Statoils ledelse har derfor funnet det riktig å flytte den annonserte kapitalmarkedsdagen fra juni til 16. og 17. desember i år. Samtidig utsettes besøket til Snøhvit-anleggene på Melkøya.

Statoil kommer tilbake med detaljer for når det planlagte besøket på Melkøya skal finne sted.

Mer informasjon om arrangementene blir annonsert senere. Statoil beklager ulempen endringen har forårsaket.

Kontaktpersoner:

Mari Thjømøe, direktør investor relations, 51 99 77 90 (kontor), 90 77 78 24 (mobil).

Thore E. Kristiansen, investor relations, +1 203 97 86 950 (kontor) +47 91 66 46 59 (mobil).