Fisjonen gjennomført - nytt Yara-styre på plass

mars 24, 2004, 16:00 CET

Fisjonen av Norsk Hydro ASA er i dag gjennomført og registrert i Foretaksregisteret i henhold til fisjonsplanen som ble godkjent i ekstraordinær generalforsamling 15. januar 2004 i Norsk Hydro ASA og Yara International ASA.

Aksjene i det utfisjonerte Yara International ASA vil bli notert på Oslo Børs den 25. mars 2004, og aksjene som mottas i forbindelse med fisjonen, vil være omsettelige fra denne dato. Aksjene i Norsk Hydro ASA vil omsettes eksklusive rett til fisjonsaksjer i Yara International ASA fra og med 25. mars 2004.

I Yara International ASAs ekstraordinære generalforsamling 15. januar 2004 ga generalforsamlingen sin tilslutning til innstillingen fra valgkomiteen i Norsk Hydro ASA til styremedlemmer i Yara International ASA. I forbindelse med at fisjonen av Norsk Hydro ASA nå er gjennomført har de nye styremedlemmene tiltrådt sine verv.

Styret i Yara International ASA består nå av følgende personer:

  • Øivind Lund (foreslått styreleder)
  • Lone Fønss Schrøder
  • Jørgen-Ole Haslestad
  • Åse Aulie Michelet
  • Leiv L. Nergaard
  • Frank Andersen, ansatterepresentant
  • Arthur Frank Bakke, ansatterepresentant
  • Charlotte Dyrkorn, ansatterepresentant