Foreløpig resultat for Hydros salg av 20 prosent av aksjene i Yara

mars 24, 2004, 15:30 CET

Ved utløpet av bestillingsperioden, onsdag 24. mars kl. 16.00 norsk tid, hadde tilretteleggerne registrert ordrer tilsvarende en samlet verdi på om lag 48 milliarder kroner. Dette innebærer en overtegning av maksimalt antall tilbudte aksjer på om lag 18 ganger.

Endelig resultat i forbindelse med tilbudet om kjøp av aksjer i Yara vil bli gitt i en egen melding før børsåpning torsdag 25. mars.

Tildeling til den enkelte institusjon vil blant annet være avhengig av antatt kvalitet på institusjonen, antatt tidsperspektiv på investeringen og størrelsen på bestillingen hensyntatt sektorfokus. Det vil også kunne bli sett på tidligere investeringshistorikk, indikasjoner som ble gitt i "pre-marketing"-perioden, nivå på prisindikasjoner, samt tidspunktet for plassering av bestillingen(e). Videre vil aksjeinnehav i Hydro kunne ha positiv betydning for tildelingen.

I tilbudet til allmenheten vil alle som har bestilt for inntil 200.000 kroner få full tildeling.