Skip to Content
no

Hydro Polymers vekk fra salgslisten

mars 25, 2004, 06:30 CET

Hydro har besluttet å avslutte prosessen med salg av Hydro Polymers.

Hydro Polymers, som er heleid av Hydro, vil i det videre konsentrere innsatsen om å strømlinjeforme sin produksjon og få til en vellykket fullføring av de pågående investeringsprosjektene for å styrke sin posisjon i den europeiske PVC-industrien.

– Vi er glade for denne avklaringen. Organisasjonen er godt motivert for å videreutvikle selskapet under Hydro-paraplyen i tiden framover, sier direktør Anders Hermansson i Hydro Polymers.

Hydro Polymers er fjerde største produsent og leverandør av PVC i Europa, med en årsomsetning på om lag 4,5 milliarder kroner og 1.200 ansatte. Selskapet har produksjonsanlegg i Norge, Sverige og Storbritannia. I tillegg er Hydro Polymers med i samarbeidsprosjekter både i Europa, Midt-Østen og Asia.

For å styrke virksomheten ytterligere pågår det flere investeringsprosjekter, der utvidelsen av klorfabrikken på Rafnes er den mest sentrale. Dette er en investering på vel en milliard kroner, og produksjonen herfra er planlagt å starte i 2005.